Kot smo ugotovili že v prejšnjih prispevkih, ima uspešen projektni manager določene osebnostne lastnosti, poleg tega pa mora usvojiti veliko organizacijskih in vodstvenih veščin. Glede na to, da združbe v projekte investirajo ogromno denarja, je zelo pomembno, da so ti projekti učinkovito izpeljani. To pa zahteva visoko usposobljene ter izkušene managerje in ne strokovnjakov, ki poleg strokovnega dela »še malo vodijo projekt«. Zato so v uspešnih združbah kariere projektnih managerjev skrbno načrtovane.

Glede na organizacijsko zahtevnost projekte delimo na enostavne in kompleksne. Enostavni vključujejo majhno število strokovnih področij in malo ljudi (iz nekaj oddelkov). Kompleksni projekti po drugi strani vključujejo veliko število ljudi, več strok in oddelkov v združbi, večje število zunanjih pogodbenih izvajalcev. Bolj ko je projekt organizacijsko zahteven, bolj izkušen mora biti manager!

Pet stopnic v karieri projektnega managerja

Kariera managerjev oz. vodij projektov*

Ko iščemo bodoče projektne managerje, pri sodelavcih v prvi vrsti iščemo »organizacijske« sposobnosti – samostojnost pri delu in predvsem obvladovanje časa. »Pravi kandidat« si zna ustrezno razporediti svoje naloge, da večinoma dosega svoje cilje (se praviloma drži dogovorjenih rokov), pri tem pa zna tudi konstruktivno opozoriti o previsoko postavljene cilje. Pri tem je možno odkriti tudi vodstvene sposobnosti, ko pomaga tudi sodelavcem in jih »potegne« s svojim zanosom… Če še nismo prepričani o njegovem »potencialu«, mu lahko neuradno delegiramo obsežnejši sklop aktivnosti, ki ga mora izpeljati z nekaj sodelavci. Če mu to ne dela težav, potem je bi znal biti »pravi«.

Sledi seveda usposabljanje s področja projektnega managementa, nakar se mu lahko zaupa del večjega projekta (kot strokovni nosilec oz. vodja podprojekta). Po nekaj zaključenih projektih, kjer svoj del projekta samostojno pelje pod mentorstvom in nadzorom managerja projekta, je »zrel« da samostojno prevzame organizacijsko manj zahteven projekt, po nekaj enostavnejših projektih pa je pripravljen za kompleksnejše projekte. Na sliki sem za enostavne projekte uporabil izraz »vodja« in za zahtevnejše »manager« projekta, čeprav je narava dela obeh seveda »managerska«. V tujini uporabljajo pojma manager in »senior« manager.

Vsak »višji« nivo zahteva vse manj strokovnega in vse več organizacijskega dela. Manager z več projekti pridobiva izkušnje in hkrati dokazuje svoje managerske sposobnosti. Boljši seveda napredujejo hitreje, le najboljši lahko zasedejo mesto »direktorja projektov«. Le-ta je odgovoren za uspešnost portfelja (vseh projektov v združbi) ali programa projektov (projekti s skupnim strateškim ciljem ali projekti istega področja – IT, RR). Direktorji projektov so tako na primer lahko eden od članov uprave, manager projektne pisarne, ali vodja IT oddelka.

Primeri projektov na posameznih nivojih

Manager vs vodja projekta - tipi projektov*

Celotno kariero oz. posamezne nivoje lahko »potrdimo« tudi s certifikati. Kariera, ki sem jo prikazal, je npr. skladna z nivoji IPMA certifikatov. Zasledil pa sem tudi navedbe, da imajo večje in »projektno zrelejše« združbe vzpostavljene interno certificiranje, za katero seveda skrbi projektna pisarna.

Za konec pa še dve pomembni zadevi. Napredovanje na področju projektov (z manj zahtevnih na kompleksnejše) je lahko dosti hitrejše, kot napredovanje po običajni hierarhiji. V slednji je potrebno čakati, da določena oseba »sprosti« mesto managerja (napreduje, zamenja službo, se upokoji), kar ni prav pogosto. Različno zahtevni projekti pa se izvajajo stalno, zaradi česar je več možnosti, da hitreje preidemo s pozicije »vodje projekta« na »managerja«. In drugo: management projektov je odlično »okolje« za vzgojo bodočih najvišjih managerjev – v sklopu projektov je možno podrobneje spoznati celotno podjetje in posamezne sodelavce, ter način dela, razmišljanje in probleme v posameznih oddelkih. Poleg tega se managerske sposobnosti preverjajo in dokazujejo z vsakim učinkovito izvedenim projektom!

Primer kariere projektnega managerja v AT&T (Meredith & Mantel,1995):

  • šolanje – polletni tečaj in trening na področju projektnega managementa,
  • analitik ali planer – šest do osemnajst mesecev sodeluje kot član projektnega tima na področju planiranja stroškov ali pri izdelavi mrežnega plana,
  • vodja podprojekta – šest do dvanajst mesecev vodi podprojekt in poroča programskemu managerju,
  • vodja manjšega projekta – odgovornost za projekt vrednosti od 1-3 mio dolarjev,
  • projektni manager – vodi projekt vrednosti od 3-25 mio dolarjev,
  • programski manager – odgovoren za večletne projekte in programe, vrednosti preko 25 mio dolarjev.

Vrednosti projektov ne smemo neposredno primerjati z našimi projekti!