Teh nekaj uvodnih vrstic namenjam vsem tistim, ki ste na blog naleteli šele po letu 2011, v katerem je nastala večina prispevkov.

Blog je začel nastajati oktobra 2010, kot del projekta priprave knjige o projektnem managementu. Glavni namen pisanja bloga je bil pomoč tistim, ki se v praksi srečujejo s projekti, pa niso nikoli uspeli pridobiti nikakršnih teoretičnih znanj s področja managementa projektov. Seveda branje priporočam tudi izkušenim praktikom, predavateljem in svetovalcem, pa tudi študentom… Ne nazadnje upam, da bodo predstavljene vsebine prispevale k uveljavitvi stroke v slovenskem prostoru ter posledično dvignile uspešnost projektov.

V 88 objavljenih prispevkih »male šole projektnega managementa« so obrazloženi osnovni pojmi projektnega managementa, prikazane vloge tipičnih udeležencev projekta, predstavljeni pristopi k snovanju, pripravi, izvedbi ter zaključevanju projektov. Našli boste nasvete, kako voditi projektni tim, prikazani so najprimernejši načini organiziranja projektov, ter izpostavljene priporočljive lastnosti in veščine projektnega managerja. Prikazano je tudi, kako v podjetju zagotoviti projektom naklonjeno okolje.

Prispevki so nastajali na podlagi proučevanja svetovne literature, lastnih izkušenj, raziskav v Sloveniji in raznih diskusij, s konferenc in mesečnih debatnih večerov, ki so bili del projekta priprave knjige. Z izidom knjige se je projekt torej končal. Novih prispevkov načeloma ne načrtujem do začetka priprave druge izdaje knjige, kjer bo več napisanega o managementu portfelja projektov, o posebnostih različnih tipov projektov, o standardih s področja projektnega managementa…

Še vedno pa vas vabim, da komentirate posamezne prispevke (predstavite svoje izkušnje) ali postavite dodatna vprašanja. Lahko v blogu ali pa po e-pošti: aljaz@projekt35.si

Seveda je dileme še najbolje predebatirati v živo. Na naslednjem ZPM forumu?