Blog, debatni večeri, raziskave, knjiga…

Category: Splošno

O projektnem blogu (ki ni čisto pravi blog)

Teh nekaj uvodnih vrstic namenjam vsem tistim, ki ste na blog naleteli šele po letu 2011, v katerem je nastala večina prispevkov.

Blog je začel nastajati oktobra 2010, kot del projekta priprave knjige o projektnem managementu. Glavni namen pisanja bloga je bil pomoč tistim, ki se v praksi srečujejo s projekti, pa niso nikoli uspeli pridobiti nikakršnih teoretičnih znanj s področja managementa projektov. Seveda branje priporočam tudi izkušenim praktikom, predavateljem in svetovalcem, pa tudi študentom… Ne nazadnje upam, da bodo predstavljene vsebine prispevale k uveljavitvi stroke v slovenskem prostoru ter posledično dvignile uspešnost projektov.

V 88 objavljenih prispevkih »male šole projektnega managementa« so obrazloženi osnovni pojmi projektnega managementa, prikazane vloge tipičnih udeležencev projekta, predstavljeni pristopi k snovanju, pripravi, izvedbi ter zaključevanju projektov. Našli boste nasvete, kako voditi projektni tim, prikazani so najprimernejši načini organiziranja projektov, ter izpostavljene priporočljive lastnosti in veščine projektnega managerja. Prikazano je tudi, kako v podjetju zagotoviti projektom naklonjeno okolje.

Prispevki so nastajali na podlagi proučevanja svetovne literature, lastnih izkušenj, raziskav v Sloveniji in raznih diskusij, s konferenc in mesečnih debatnih večerov, ki so bili del projekta priprave knjige. Z izidom knjige se je projekt torej končal. Novih prispevkov načeloma ne načrtujem do začetka priprave druge izdaje knjige, kjer bo več napisanega o managementu portfelja projektov, o posebnostih različnih tipov projektov, o standardih s področja projektnega managementa…

Še vedno pa vas vabim, da komentirate posamezne prispevke (predstavite svoje izkušnje) ali postavite dodatna vprašanja. Lahko v blogu ali pa po e-pošti: aljaz@projekt35.si

Seveda je dileme še najbolje predebatirati v živo. Na naslednjem ZPM forumu?


Blogu na pot…

Blog je zaživel sredi oktobra 2010… O čem bo govora? O projektnem managementu!

Kaj me je spodbudilo k pripravi bloga? V prvi vrsti zmeda oz. nedorečenost pri opredeljevanju in poslovenjenju različnih strokovnih pojmov, ki jih najdemo tako v strokovni literaturi kot na internetu (da ne bo nesporazuma, tudi tuji avtorji so pri tem dostikrat nedosledni).  Poleg tega se na internetu pojavljajo razni samozvani svetovalci, ki brez prakse, s poznavanjem nekaj teorije (ki je velikokrat omejena na 2-3 knjige) uka željnim članom projektnih timov ponujajo prepise iz literature in internetnih virov. Blog bo tako neke vrste “mala šola” projektnega managementa, ali še bolje šola odličnosti projektnega managementa!

Pričakujete lahko

  • opredelitev pojmov in področij, kjer se bomo oprli na aktualno svetovno literaturo,
  • prikaz, kako se zadev lotevajo v praksi,
  • praktične nasvete (male skrivnosti velikih mojstrov projektnega managementa),
  • diskusije o problemih, razhajanjih med teorijo in prakso, posebnostih posameznih tipov projektov.

Poleg tega bo blog vseboval tudi informacije o “projektnem dogajanju” v Sloveniji – kdaj in kje bodo konference, seminarji, srečanja in drugi dogodki.

Vzporedno z blogom bo nastajala tudi knjiga (ki bo izšla konec leta 2011), organizirani bodo debatni večeri, izvedli pa bomo tudi nekaj raziskav. Več tem kasneje!

Upam, da bomo blog soustvarjali skupaj. Pričakujem vaše komentarje, svoj pogled na teme, predstavitev problemov, dodatne vprašanja…

A gremo lepo po vrsti! Prvi prispevek bo govoril o managementu in vodenju projekta…

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén