Agilno !? Projekti, zaposleni, podjetja…

NOVO!

Vsebina knjige:

AGILNA MISELNOST IN DELOVANJE

 • Agilni manifest
 • Načela v ozadju agilnega manifesta
 • Delati agilno in biti agilen
 • Ciklični projekti
 • Uveljavljenost agilnih pristopov
 • Prednosti in slabosti agilnih pristopov
 • Agilni projektni management?

AGILNE METODE

 • Ekstremno programiranje (XP)
 • Scrum
 • Kanban
 • Scrumban
 • Pogostost uporabe agilnih tehnik

AGILNI PRISTOPI ZA OBSEŽNEJŠE PROJEKTE

 • Opredelitev ciljev večjih agilnih projektov
 • Scrum of Scrums (SoS)
 • SAFE
 • LESS
 • NEXUS
 • Primerjava metod

HIBRIDNI AGILNO-TRADICIONALNI PRISTOP

 • Poskus priprave in uveljavitve hibridnega manifesta
 • Hibridna izvedbena faza projekta
 • Uporaba agilnih tehnik v sklopu tradicionalnih projektov

POGODBENA RAZMERJA AGILNIH PROJEKTOV

 • Smiselnost uporabe tradicionalnih pogodbenih razmerij
 • Pogodbena razmerja agilnih projektov
 • Priporočila glede vsebine »agilnih« pogodb

AGILNI TIMI IN LJUDJE

 • Agilni samoorganiziran tim
 • Agilni trener, uslužni in agilni vodja
 • Zagon tima in timske vloge
 • Agilni zaposleni
 • Komuniciranje v (agilnem) timu
 • Mednarodni virtualni (agilni) timi

AGILNA PODJETJA IN DRUGE ZDRUŽBE

 • Delovanje agilnih združb
 • Agilna organizacija
 • Agilni strateški management
 • Management portfelja agilnih projektov
 • Projektna pisarna v agilni organizaciji
 • Preoblikovanje in preobrazba podjetja

OBRAZLOŽITEV KRATIC, POJMOVNIK

Knjiga je nastala na osnovi literature (članki, knjige, internet) in obsežne raziskave, v kateri je sodelovalo 250 slovenskih podjetij, institucij in drugih združb.

Format: 23,5 x 16,5

Obseg: 270 strani

Naročila: Agencija Poti.


 

Projektni management: teorija in praksa

Knjiga, ki je izšla novembra 2011, vsebuje celoviti prikaz obvladovanja projektov različnih vrst v različnih združbah. V njej boste našli priporočila za preverjanje smotrnosti investicij, kako se organizacijsko lotiti razvoja izdelkov v podjetju, kako uvesti IT podporo procesu v javnem sektorju, kako organizirati prireditev v društvu ali celo zgraditi lastno hišo. Uporabna je tako za delo v praksi kot za študij, za osnovno spoznavanje s področjem projektnega managementa kot za nadgradnjo znanja na specifičnih področjih managementa projektov.

Knjiga predstavlja temeljit pregled in povzetek svetovne literature s področja managementa projektov, prikaže procese, postopke in orodja, ki se uporabljajo v praksi, ugotovitve pa so izdatno nadgrajene z nasveti iz avtorjeve dolgoletne prakse.

Format: 23,5 x 16,5

Obseg: 340 strani

Naročila – Agencija Poti

Vsebina / teme

1. del: PROJEKTI IN PROJEKTNI MANAGEMENT

 • Projekti – kaj in kdaj
 • Management projekta
 • Strateški management in projekti

2. del: OD IDEJE DO ZAČETKA IZVEDBE PROJEKTA

 • Snovanje projekta
 • Planiranje projekta
 • Organiziranje projekta
 • Elaborat (plan, načrt) projekta

3. del: IZVEDBA PROJEKTA

 • Vodenje projektnega tima
 • Kontroliranje projekta
 • Zaključevanje projekta

4. del: SISTEMSKA PODPORA IZVAJANJU PROJEKTOV

 • Organizacijski predpis / poslovnik managementa projektov
 • Projektna organizacijska kultura
 • Projektni informacijski sistem
 • Projektna pisarna
 • Zrelostni modeli managementa projektov