Agilno !? Projekti, zaposleni, podjetja…

NOVO! Knjiga v pripravi … izšla naj bi v sredini decembra…

Vsebina knjige:

 • Agilna miselnost in delovanje
 • Agilne metode
 • Agilni pristopi za obsežnejše projekte
 • Hibridni agilno tradicionalni pristop
 • Pogodbena razmerja agilnih projektov
 • Agilni timi in zaposleni
 • Agilna podjetja in druge združbe

Knjiga nastaja na osnovi literature (članki, knjige, internet) in obsežne raziskave, v kateri je sodelovalo 250 slovenskih podjetij, institucij in drugih združb.

Knjigo je že možno naročiti v prednaročilu.

Projektni management: teorija in praksa

Knjiga, ki je izšla novembra 2011, vsebuje celoviti prikaz obvladovanja projektov različnih vrst v različnih združbah. V njej boste našli priporočila za preverjanje smotrnosti investicij, kako se organizacijsko lotiti razvoja izdelkov v podjetju, kako uvesti IT podporo procesu v javnem sektorju, kako organizirati prireditev v društvu ali celo zgraditi lastno hišo. Uporabna je tako za delo v praksi kot za študij, za osnovno spoznavanje s področjem projektnega managementa kot za nadgradnjo znanja na specifičnih področjih managementa projektov.

Knjiga predstavlja temeljit pregled in povzetek svetovne literature s področja managementa projektov, prikaže procese, postopke in orodja, ki se uporabljajo v praksi, ugotovitve pa so izdatno nadgrajene z nasveti iz avtorjeve dolgoletne prakse.

Format: 23,5 x 16,5

Obseg: 340 strani

Naročila – Agencija Poti

Vsebina / teme

1. del: PROJEKTI IN PROJEKTNI MANAGEMENT

 • Projekti – kaj in kdaj
 • Management projekta
 • Strateški management in projekti

2. del: OD IDEJE DO ZAČETKA IZVEDBE PROJEKTA

 • Snovanje projekta
 • Planiranje projekta
 • Organiziranje projekta
 • Elaborat (plan, načrt) projekta

3. del: IZVEDBA PROJEKTA

 • Vodenje projektnega tima
 • Kontroliranje projekta
 • Zaključevanje projekta

4. del: SISTEMSKA PODPORA IZVAJANJU PROJEKTOV

 • Organizacijski predpis / poslovnik managementa projektov
 • Projektna organizacijska kultura
 • Projektni informacijski sistem
 • Projektna pisarna
 • Zrelostni modeli managementa projektov