Agilno !? Projekti, zaposleni, podjetja…

NOVO! Knjiga v pripravi … izšla naj bi pozno jeseni…

Vsebina knjige:

 • Agilna miselnost in delovanje
 • Agilne metode izvajanja projektov
 • Kombiniran agilno tradicionalni pristop
 • Veliki agilni projekti in management portfelja projektov
 • Pogodbena razmerja agilnih projektov
 • Agilni timi in zaposleni
 • Agilni strateški management

Knjiga nastaja na osnovi literature (članki, knjige, internet) in obsežne raziskave, v kateri je sodelovalo 250 slovenskih podjetij, institucij in drugih združb.

Projektni management: teorija in praksa

Knjiga, ki je izšla novembra 2011, vsebuje celoviti prikaz obvladovanja projektov različnih vrst v različnih združbah. V njej boste našli priporočila za preverjanje smotrnosti investicij, kako se organizacijsko lotiti razvoja izdelkov v podjetju, kako uvesti IT podporo procesu v javnem sektorju, kako organizirati prireditev v društvu ali celo zgraditi lastno hišo. Uporabna je tako za delo v praksi kot za študij, za osnovno spoznavanje s področjem projektnega managementa kot za nadgradnjo znanja na specifičnih področjih managementa projektov.

Knjiga predstavlja temeljit pregled in povzetek svetovne literature s področja managementa projektov, prikaže procese, postopke in orodja, ki se uporabljajo v praksi, ugotovitve pa so izdatno nadgrajene z nasveti iz avtorjeve dolgoletne prakse.

Format: 23,5 x 16,5

Obseg: 340 strani

Naročila – Agencija Poti

+

Vsebina / teme

1. del: PROJEKTI IN PROJEKTNI MANAGEMENT

PROJEKTI – KAJ IN KDAJ

 • Opredelitev pojma »projekt«
 • Značilnosti in vrste projektov
 • Cilj, namen, proizvod in obseg projekta
 • Življenjski cikel in faze projekta
 • Sodelujoči na projektih in njihove vloge
 • Uspeh in učinkovita izvedba projekta
 • Najpogostejši vzroki za neuspeh projekta

MANAGEMENT PROJEKTA

 • Opredelitev managementa
 • Projektni management
 • Metodologije in standardi  projektnega managementa
 • Modernejši pristopi k managementu projektov
 • Projektni manager

STRATEŠKI MANAGEMENT IN PROJEKTI

 • Spremembe, strategije in projekti
 • Projekti in spremembe
 • Strateški management
 • Uresničevanje strategij s projekti

2. del: OD IDEJE DO ZAČETKA IZVEDBE PROJEKTA

SNOVANJE PROJEKTA

 • Proces snovanja
 • Predlog projekta
 • Študija izvedljivosti
 • Specifikacije proizvodov
 • Naročilo projekta

PLANIRANJE PROJEKTA

 • Proces in vsebine priprave projekta
 • Izdelava terminskega plana
 • Planiranje virov projekta
 • Planiranje stroškov
 • Management projektnih tveganj
 • Drugi plani

ORGANIZIRANJE PROJEKTA

 • Tipične projektne organizacijske strukture
 • Organiziranje izvajalcev projekta – OBS / RBS
 • Matrika pristojnosti in odgovornosti (RAM / RAC)
 • Poslovnik projekta – pravila (so)delovanja tima
 • Vpliv neformalne organizacije na projekt

ELABORAT (PLAN, NAČRT) PROJEKTA

 • Vsebina
 • Priprava – trajanje in sodelujoči
 • Predstavitev in potrjevanje elaborata

3. del: IZVEDBA PROJEKTA

VODENJE PROJEKTNEGA TIMA

 • Dejavniki vodenja tima
 • Timsko delo
 • Moč vodje in stil vodenja
 • Motiviranje članov tima
 • Komuniciranje v timu
 • Drugi dejavniki vodenja ljudi

KONTROLIRANJE PROJEKTA

 • Učinkovito in celovito kontroliranje
 • Spremljanje izvedbe projekta
 • Kontroliranje izvedbe (časa)
 • Kontroliranje sprememb / obsega projekta
 • Kontroliranje stroškov projekta – EVA / EVM
 • Kontroliranje kakovosti
 • Poročanje nadrejenim o poteku projekta

ZAKLJUČEVANJE PROJEKTA

 • Opredelitev zaključevanja projekta
 • Zaključevanje del in predaja rezultatov
 • Administrativni zaključek
 • Razpustitev tima, darila in nagrade ter zaključna zabava
 • Ugotavljanje uspešnosti projekta

4. del: SISTEMSKA PODPORA IZVAJANJU PROJEKTOV

ORGANIZACIJSKI PREDPIS / POSLOVNIK MANAGEMENTA PROJEKTOV

PROJEKTNA ORGANIZACIJSKA KULTURA

 • Pojem organizacijske kulture
 • Projektna kultura
 • Kako izboljšati projektno kulturo

PROJEKTNI INFORMACIJSKI SISTEM

 • Opredelitev in funkcije
 • Vsebina in struktura
 • Sodobne informacijske rešitve

PROJEKTNA PISARNA

 • Opredelitev projektne pisarne
 • Oblike in organizacijsko mesto projektne pisarne
 • Naloge projektne pisarne
 • PMO kot nosilec strateškega razvoja
 • Baze znanja

ZRELOSTNI MODELI MANAGEMENTA PROJEKTOV

DODATEK

 • Obrazložitev kratic
 • Slovar in pojmovnik