dr. Aljaž Stare, CSPM

profesor, trener in svetovalec na področju projektnega, procesnega in strateškega managementa.

.

http://zpm.si/

Član ZPM od leta 1998, član izvršilnega odbora 2002-2010, predsednik ZPM 2006-2010.

Član svetovnih združenj IPMA in ICEC.
Član uredništva revije Projektna mreža Slovenije, urednik revije 2008-09.

Nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager, (IPMA Level B); in ocenjevalec v postopku pridobitve certifikata (IPMA SloCert).

Reference

 • manager projektov od leta 1994, na projektih sodeluje od 1986
 • preko 300 izobraževanj in usposabljanj od leta 2000
 • sodeloval že s preko 140 podjetji v Sloveniji (usposabljanje, svetovanje, uvajanje projektnega načina dela)
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi strategij in projektov pri podjetnikih, v večjih podjetjih in v javni upravi

Projekti

 • razvoj izdelkov in informacijske podpore
 • uvajanje novih metod dela
 • optimiranje poslovnih procesov
 • optimiranje proizvodnih procesov z vidika kakovosti
 • uvajanje informacijske podpore procesom
 • vzpostavitev sistemov daljinskega merjenja
 • organizacija večdnevnih prireditev
 • organizacijsko urejanje projektnega dela (priprava poslovnika in vzpostavitev projektne pisarne)
 • razvoj projektnega informacijskega sistema
 • priprava strategije in prioritiziranje strateških projektov
 • organizacija letne konference projektnih managerjev – ZPM forum 2004, 2005 in 2009
 • priprava NPK “Vodja projekta” in “Vodja projektne naloge”
 • koordinator programskega odbora 1. globalnega IPMA & ICEC kongresa 2006

Fakultete

Od leta 2004 je predaval na različnih fakultetah:

 • DOBA fakulteta Maribor (od 2019)
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (2004 – 2018)
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (2014 – 2018)
 • Gea College (2009 – 2011)
 • Evropska pravna fakulteta Nove univerze (2007 – 2010)

In še …