Ne glede na formalno strukturo združbe ali projekta vedno obstaja tudi neformalna organizacija, ki običajno sloni na prijateljstvu in obslužbenih interesnih dejavnostih (šport, kultura, ipd.), povezave pa izhajajo tudi iz druženja v preteklosti (šola, sosedstvo, delo na istem projektu).

To ustvarja komunikacijske kanale, ki lahko pospešijo izvajanje projekta, predvsem zaradi širjenja dobre prakse med prijatelji in znanci ter pomoči pri problemih. »Prijatelji« članov tima na vplivnejših delovnih mestih v združbi lahko z odkrito podporo projektu zagotovijo višjo prioriteto, boljše kadre, pa tudi »več zanimanja za projekt« s strani najvišjega vodstva. Slednje je predvsem pomembno v primeru, da se projekt »zatakne« v enem od oddelkov, pa ima manager projekta premalo avtoritete, da bi izvedbo premaknil z mrtve točke.

Ne smemo pa pozabiti, da žal obstajajo tudi »negativne« neformalne povezave (nenaklonjenost, antipatičnost, sovražnost), ki lahko izhajajo iz močnega rivalstva dveh managerjev (katerih ljudje delajo na istem projektu) ali strokovnjakov, velikokrat pa so posledica dogodkov iz preteklosti (nerešeni konflikti v službi ali izven nje, potegovanje za isto službo ali dekle). Če je eden od članov uprave moj starejši sosed, s katerim nimam najboljših odnosov, bo vedno našel kaj, s čemer bo lahko škodoval našemu projektu… Pomembno je, da se tim zaveda teh »notranjih vplivnežev« ter že v fazi priprave projekta pripravi ustrezno taktiko sodelovanja.

Neformalne povezave med zaposlenimi

Neformalna organizacija*

Neformalna organizacija ima velik vpliv predvsem na izvajanje projektov, s katerimi uvajamo spremembe v delovanju združbe (nove metode, spremembe procesov / organiziranosti), pomembno vlogo pa ima pri vseh projektih v primeru nedorečenih prioritet in s tem povezanih »ozkih grl« (premalo ljudi, čakanje na interne storitve). Prej mi bodo izdelali prototip, če bom nekomu, s katerim sva »na ti« rekel »Tole bi nujno potreboval do jutri. Dobiš za pijačo!«, kot pa, če bom nastopil »uradno«, odgovor pa bo »Gospod inženir, izdelava vašega prototipa pride na vrsto naslednji teden.«

Res je, da preveč »neformalnega delovanja« prinaša kaos v delovanje združbe, vseeno pa po drugi strani s tem dvignemo prilagodljivost v primeru sprememb in problemov. Iznajdljivi managerji projektov vsekakor koristijo »poznanstva«.

Če že omenjamo »prijateljske povezave« lahko omenim še prijatelje in poklicne kolege izven združbe, kjer se izvaja projekt. V prvi vrsti nam znanci in predvsem poklicni kolegi lahko pomagajo z nasveti in s svojimi izkušnjami (zato tudi obstajajo poklicna združenja, kot npr. ZPM). Poznanstva pridejo prav tudi v primeru, ko poskušamo kje pospešiti obravnavo našega projekta. Žal pa je zadnje čase koriščenja poznanstev v Sloveniji že kar malo preveč, saj so mnogi izgubili občutek »legalnega / legitimnega«, kar pa je spet svoja zgodba…